कोर्स

कला संकाय

(स्नातक बी०ए० त्रिवर्षीय कार्यक्रम)
 1. संस्कृत
 2. उर्दू
 3. हिंदी
 4. अर्थशास्त्र
 5. अंगेजी
 6. समाजशास्त्र
 7. राजनीतिशास्त्र
 8. चित्रकला, कला
 9. भूगोल
 10. मध्यकालीन इतिहास
 11. गृहविज्ञान
 12. शिक्षाशास्त्र

कला संकाय

(परास्नातक एम०ए० दो वर्षीय कार्यक्रम)
 1. समाजशास्त्र
 2. हिंदी
 3. राजनीतिशास्त्र
 4. संस्कृत
 5. उर्दू
 6. भूगोल
 7. अंगेजी
 8. गृह विज्ञान
 9. शिक्षाशास्त्र
 10. अर्थशास्त्र

विज्ञान संकाय

(स्नातक बी०एस०सी० त्रिवर्षीय कार्यक्रम)
 1. प्राणी विज्ञान
 2. भौतिक विज्ञान
 3. गणित
 4. रसायन विज्ञान
 5. वनस्पति विज्ञान

विज्ञान संकाय

(परास्नातक एम०एस०सी० दो वर्षीय)
 1. भौतिक विज्ञान
 2. रसायन विज्ञान
 3. गणित
 4. जन्तु विज्ञान
 5. वनस्पति विज्ञान